kvinna i täckkappa framför en stor kyrka.
Foto: Kent Eng

När elpriserna skenar – kallställda kyrkor

De höga elpriserna tvingar kyrkoråd att tänka i nya banor. Södra Kållands pastorat i Skara stift har under vintern kallställt 4 av totalt 17 kyrkor. Ny teknik håller koll på luftfuktigheten. – Vi vill ju att kulturarvet ska må så bra som möjligt, säger Lisbeth Bärgman, pastoratets kyrkogårds- och fastighetschef.

Södra Kållands pastorat konstaterar i sin lokalförsörjningsplan att det inte finns behov av  17 kyrkor för att man ska kunna utföra den grundläggande uppgiften.
– Men nu har vi dem, konstaterar kyrkoherde Markus Hagberg, och har därmed ansvar för att använda dem  på ett genomtänkt sätt. 
Bakgrunden till pastoratets relativa lugn inför de skenande elpriserna står att finna i att dess kyrkoråd under flera år har arbetat engagerat med  olika typer av hållbarhet, däribland just ekonomisk sådan. 
Rådet har ställt sig bakom det förslag till förändringar som arbetsgruppen, bestående av kyrkoherde, kyrkogårds- och fastighetschef samt chefen för HR och ekonomi lagt fram vad gäller hur de olika kyrkorna ska brukas under den kallare perioden av året.

FÖRÄNDRINGARNA INNEBÄR bland annat att av de totalt  17 kyrkorna kallställs 4 stycken helt och hållet under fem månader, mellan första november och sista mars. Några andra kyrkor kallställs under en till två månader.
– Med två undantag, säger Markus Hagberg. Vi öppnar vid behov alltid ”hemkyrkan” för begravningsgudstjänster, och den största kyrkan, som rymmer 600 besökare, använder vi för advents- och jul-firande.   
Lisbeth Bärgman är pastoratets kyrkogårds- och fastighetschef:
– I samband med att vi utarbetade lokalförsörjningsplanen passade vi på att testa energiförbrukningen i våra kyrkor under två sinsemellan rätt lika perioder väder- och värdemässigt, september– oktober 2021 respektive 2022. På så sätt kunde vi identifiera vilka kyrkor som under en helg krävde minst energi att värma upp från låg till verksamhetsvänlig temperatur. 

– Resultatet utgjorde ett tillräckligt gott beslutsunder-lag för vilka kyrkor som skulle stängas över vintern. Guds-tjänster och körverksamhet har i stället flyttat över till exempelvis församlingshem. 

Man med vit skjorta framför ett träd.
Södra Kållands pastorat har länge arbetat med hållbarhet, berättar kyrkoherde Markus Hagberg. Foto: Karin Gustafsson

DEN ANLÄGGNING FÖR klimatstyrning som finns i pastoratet har Länsstyrelsen godkänt sedan tidigare. Med hjälp av kraftfulla, mobila avfuktare strävar man efter en luftfuktighet på omkring 60–66 procent och en innetemperatur om 2–4 grader i de stängda kyrkorna. Åtgärden väntas  ge en besparing på uppemot 30 procent kopplat till uppvärmning.
Textilierna förvaras i separata utrymmen, som håller en luftfuktighet om 45–50 procent och en temperatur om 8–10 grader. 
– När vi har frågor slår vi en signal till den sakkunniga som vi anlitade för vård- och underhållsplanen för textilierna. Vi vill ju att kulturarvet ska må så bra som möjligt.

NÄR NÅGON ÖNSKAR hålla begravningsgudstjänst höjs innetemperaturen långsamt och stegvis, maximalt en grad per timme. 
– Det innebär att vi påbörjar uppvärmningen 18–20 timmar före förrättningen. Efteråt kan vi i stället dra ner emperaturen relativt snabbt då våra stenkyrkor lagrar mycket värme i väggarna. 
Alla vaktmästare i pastoratet har både inre och yttre tjänst, vilket har underlättat arbetsplaneringen under vintern. 
– De städar regelbundet även i de stängda kyrkorna, dock torrt, med en extra jacka på, och passar på när det är busväder ute. Eftersom vi använder församlingshemmen mycket mer än tidigare behövs det fler som hjälper till där med exempelvis ommöblering. Sedan finns det  ju alltid arbetsuppgifter som  i vanliga fall inte hinns med och som vi kan ta itu med nu. 

I MÅNGA FÖRSAMLINGAR och pastorat är fastighetschefen relativt ensam om sina frågor. Det har Skara stift löst genom fastighetsträffar en till två gånger per termin.
– När vi ses kollegor emellan kan vi ta upp olika frågor och ge varandra tips och råd, säger Lisbeth Bärgman. Det är mycket lättare att leta kunskap tillsammans än en och en. Det blir en form av kontinuerlig inlärning som jag värdesätter oerhört mycket. 
Pastoratet satsar även  offensivt. Till församlingshemmet i Råda har man beställt en solcellsanläggning. Den kommer enligt gjorda beräkningar att producera  40 000–50 000 kilowattimmar per år, vilket utgör minst hälften av den totala elförbrukningen för kyrka, församlingshem och vaktmästarlokaler. 
I nuläget har pastoratet full personalstyrka och en ekonomi  i balans. 
– Men, om de nuvarande insatserna innebär för liten besparing, då får vi se över olika alternativ igen, avrundar Markus Hagberg. 

Annat som kan intressera!

Ett bord med papper, en ordförandeklubba och en psalmbok.  Flera personers händer syns runt bordet.

Kyrkorådets arbetsmiljöansvar (utbildning)

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och identifierar de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter

Kvinna med kort hår, lugg, örhängen och blå blus.

Råd inför klimatstyrning och temperatursänkning

Gör en grundlig analys innan ni beslutar om temperatursänkning.  Det förespråkar Magdalena Boork, nationell energisamordnare.  – En tidig kontakt med länsstyrelsen är heller aldrig fel.

Kyrka i bakgrunden, i snölandskap med blå himmel.

Lästips från Magdalena Boork

Om klimatstyrning och temperatursänkning

Arbetsmiljölagen och andra häften som rör arbetsmiljöfrågor.

Ducatus på webben om arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!