Medarbetare

Medarbetarna på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är uppdelade på olika enheter samt ledningsfunktion och VD:s stab.

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Vattugatan 17
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Karta att skriva ut