Löneprocessen inom Svenska kyrkan

Det partsgemensamma stödmaterialet Löneprocessen inom Svenska kyrkan ger en enkel vägledning till lönebildningen. Syftet är att stödja utvecklingen av bra löneprocesser hos arbetsgivarna där lönebildningen är ett medel för arbetsgivaren att nå sina verksamhetsmål.

Den partsgemensamma broschyren Löneprocessen inom Svenska kyrkan ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Svenska kyrkans löneavtal.

Stödmaterialet har tagits fram av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tillsammans med fyra av fem fackliga parter som tecknat Svenska kyrkans löneavtal. Syftet är att stödja utvecklingen av bra löneprocesser hos arbetsgivarna där lönebildningen är ett medel för arbetsgivaren att nå sina verksamhetsmål.

Här kan du ladda ner broschyren.

Läs mer om lön i webbhandboken Vera

Löneprocessen inom Svenska kyrkan - broschyr

Broschyren "Löneprocessen inom Svenska kyrkan" ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Lär dig mer om lön!

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.