Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Harplinge-Steninge Årets kyrkogårdsförvaltning 2017

 Priset delades ut den 15 maj vid Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds rikskonferens i Örebro. 

Ur motiveringen:

Med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge skapat av en levande kyrkogård som gör besökaren glad.

Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har utmynnat i en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet.

Harplinge-Steninge begravningsplats. Foto: Johan Nilsson Bild: Johan Nilsson

Miljömedvetenhet präglar arbetet.

Växtmaterial produceras i eget växthus. Man arbetar strategiskt med återbruk av gravvårdar och tillvaratar material som andra aktörer i samhället kasserar för återanvändning på kyrkogården.

Med en kulturhistorisk inventering som grund bevaras och återskapas miljöer och gravkvarter med karaktärsdrag från olika tidsepoker.

Ett system med fadderskap för träd stimulerar den lokala befolkningen till delaktighet i platsens utveckling.

Kyrkogården är en kulturbärare för bygden.

Organisationen präglas av ett nära samarbete mellan förtroendevalda och anställda där varje medarbetare är ansvarskännande och aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten. Förtroende och decentraliserat beslutsfattande utgör grunden för personalens skapande av en levande kyrkogårdsmiljö.

Juryn


Carola Wingren, Sveriges lantbruksuniversitet
Katarina Evenseth, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Representant för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ronny Holm, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund