Inför Internationella arbetsmiljödagen 24 april

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är lika viktigt som någonsin, att vi har koll på riskerna i vårt arbete och jobbar på att förebygga tråkiga händelser. När Arbetsmiljöverkets regelförnyelse träder i kraft första januari 2025 blir det ännu tydligare att alla riskerna i arbetet ska hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rutinerna bör ge besked om när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras samt vilka som ska medverka. Står ni i startgroparna vad gäller att formalisera och struturera ert systematiska arbetsmiljöarbete? Kontakta gärna er regionala förhandlare/rådgivare så får ni  vägledning i arbetet!

Buller på arbetsplatsen

Inspelning webbinarium om hörselundersökningar och bullerförebyggande arbete - HPI Health Profile Institute AB

Skao:s arbetsmiljöutbildningar

Skao erbjuder en bred palett av utbildningar inom området arbetsmiljö, på plats och på distans. Altifrån grundläggande arbetsmiljöutbildning om flera dagar till e-utbildningen Skadligt bruk på arbetsplatsen. Vilken passar just er bäst utifrån ert nuläge?

Läs mer om utbildningarna inom arbetsmijö!