Man med prästskjorta och glasögon, mot en vägg.
Foto: Privat

HALLÅ DÄR …

… kyrkoherde Magnus Hedin i småländska Moheda pastorat, som sökt och fått projektmedel från det stiftsövergripande programmet Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati.

Varför sökte ni hjälp med finansiering och vad användes pengarna till?
– Några år efter flyktingvågen 2015, då församlingen gjorde ett stort jobb och Migrationsverket hade ett boende här, såg vår komminister ett ökat behov av arbete med integration för tonårsflickor. Vi startade en ungdomsgrupp för tjejer med olika bakgrund och religion. Tack vare pengarna i projektet kunde denna satsning utökas till ett ledarskapsprogram kallat ”Tillsammans för Sverige”, som vi drev i samarbete med Mohedaskolan och Fryshuset i Stockholm.

Vilka utmaningar fanns och hur förankrades beslutet i kyrkorådet?
– Vi såg till att det fanns medel i budgeten till de delar som inte täcktes av bidraget från stiftsprogrammet. Det kan vara en utmaning att skapa en så öppen gemenskap att även den som inte bekänner sig som kristen känner sig trygg att komma in i vår lokal. Detta förde vi samtal om, men kyrkorådet var hela tiden enigt och alla ställde sig bakom satsningen.


Vad har projektet lett till?
– Det handlar om integration i dess bästa bemärkelse, nämligen att leva tillsammans och dela varandras berättelser. Det ingick som en viktig del i programmet och de som deltog fick också utbildning att uppmuntra andra att våga dela sin berättelse. Sedan kom pandemin, och vi tvingades pausa de fysiska träffarna, men förhoppningsvis har projektet rustat de unga ledarna för framtiden. Lärdomarna kommer exempelvis till nytta i vår beredskap att ta emot flyktingar från Ukraina.

Text: Susanna Lidström

Intresserad av att läsa mer?

Undvik konfrontation och skapa en oenighetens gemenskap

Petter Karlsson, samordnare för Svenska kyrkans arbete mot våldsbejakande extremism, uppmanar arbetsgivare att skapa ett klimat där vi får tycka olika men där det finns tydliga regler för hur vi uttrycker oss och agerar.

Illustration i olika färger av husfasad med dörr, fönster och lampor i fönstren.

Demokratistärkande arbete - praktiska tips och teologiska råd

Svenska kyrkan driver sedan flera år ett stiftsövergripande program för social hållbarhet med fokus på tillit och demokrati. Genom detta kan församlingar och pastorat söka stöd för ökad kunskap, förståelse och motståndskraft mot strukturell rasism och antidemokratiska ideologier.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!