Meny

Gravstenssäkerhet

Gravrättsinnehavare till en gravplats med gravrätt är skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår även att se till att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk på gravplatsen eller för den närmaste omgivningen.

huvudmannen ansvarar för hälsa och säkerhet för alla på begravningsplatsen

I uppdraget som huvudman för begravningsverksamheten ingår såväl arbetsmiljö- som fastighetsägaransvar. Det innebär att en kyrkogårdsförvaltning ansvarar för hälsa och säkerhet för alla som arbetar och vistas på begravningsplatsen.

gravsten med stötta, för att inte stenen ska falla omkull.
Det är gravrättsinnehavarens ansvar att vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. Bilden visar hur det kan se ut efter en genomgång av ansvarig huvudman. De stenar som inte är tillräckligt stabila stöttas och en skylt uppmanar gravrättsinnehavaren att kontakta huvudmannen så att nödvändiga åtgärder kan vidtas. I annat fall finns risk för allvarliga olyckor. Bild: Lotta Person

Det finns regler för nymonterade och anvisningar som gäller säkerhetskontroll av äldre gravstenar. Dessa har tagits fram av Centrala gravvårdskommittén (CGK).

gravrättsinnehavare ska åtgärda osäkra gravstenar

De gravstenar som vid en kontroll bedömts som osäkra ska åtgärdas av gravrättsinnehavaren. Om gravstenen bedöms som akut farlig måste huvudmannen företa åtgärder för att säkra gravstenen omedelbart. Huvudmannen kan antingen säkerhetstötta gravstenen eller lägga gravstenen ner.