Meny

Fakturaadress

Från och med den 1 mars 2019 övergår Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation till att skanna och tolka alla leverantörsfakturor elektroniskt. På det sättet effektiviserar vi våra betalningsrutiner och kan förbättra vår servicenivå.

Alla fakturor som postas från er från och med den 1 mars 2019 ska sändas till den nya adressen. Fakturor som anländer till den gamla adressen efter detta datum kommer att returneras.

Detta innebär de nya rutinerna för dig som leverantör

Alla fakturor till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation ska innehålla följande information från och med den 1 mars 2019:

 • fakturaadressen:     
  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
  Fack 77802080
  Box 15018
  75015 Uppsala
 • referens (kostnadsställe och eventuellt projektnummer)
 • leverantörens juridiska namn och adress
 • organisations, momsregistrerings- eller VAT-nummer
 • bankgiro (eller plusgiro alternativt bankkonto) 
 • kundens juridiska namn = Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation organisationsnummer 802002-6160 
 • fakturabelopp
 • momsbelopp i kronor och % per momssats 
 • fakturanummer
 • fakturadatum.                                                         

Fakturor som skickas med e-post

Fakturor skickas i första hand med e-post, om möjligt.

Alla fakturor i SEK kan skickas med e-post som ett bifogat dokument till: 77802080@faktura.svenskakyrkan.se från och med den 1 mars 2019.

Alla fakturor i utländsk valuta kan skickas med e-post som ett bifogat dokument till: 77802080@invoice.svenskakyrkan.se från och med den 1 mars 2019.

Observera att den vanliga fakturaadressen alltid ska framgå på fakturan, även när fakturan skickas med e-post.

Fakturor som skickas med vanlig post

Leverantörer som inte har möjlighet att skicka fakturor med e-post kan sända dem med vanlig post. Från och med den 1 mars 2019 ska fakturor med vanlig post adresseras såhär:

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Fack 77802080
Box 15018
75015 Uppsala

Betalningsvillkor

Vi tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor.

Övriga villkor

Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras ej. 

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen, d.v.s. referensränta +8 %.