Meny

Begravningsavgift

Begravningsavgift betalas av alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst. Avgiften finansierar begravningsverksamheten.

Vad är begravningsavgift?

Begravningsavgift är en avgift, en form av uppbörd, som betalas av alla som är skrivna i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Det är huvudmannens (oftast en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan) skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. I uppdraget ingår också att tillhandahålla särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet trossamfund.

 För att kunna utföra detta krävs bland annat personal, maskiner, redskap, administration och ett förtroendevalt organ med förvaltningsansvar, oftast styrelsen för församlingen eller pastoratet, kyrkorådet.

Begravningsavgiften har inget att göra med medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften och kyrkoavgiften (det som ofta kallas medlemsavgift)  är därför separerade på skattsedeln.

Grävmaskin gräver i marken för kistgrav i Kalix
I Kalix kan det ta flera dygn att tina marken på vintern för att kunna gräva kistgrav. Bild: J Arvidsson

Ansvaret är en samhällsuppgift

Ansvaret för begravningsverksamheten är en samhällsuppgift som innefattar myndighetsutövning. De beslut som fattas med stöd av begravningslagen i enskilda ärenden är därför möjliga att överklaga till länsstyrelsen,  vidare till förvaltningsrätten, och i förekommande fall till kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen. 

Hur stor är begravningsavgiftssatsen?

För 2019 blir begravningsavgiftssatsen blir 25,3 öre per hundralapp. Det beslöt Kammarkollegiet 30 november 2018. Den enhetliga avgiften tas ut från 2019 och syns på slutskattebeskedet 2020. 

Läs mer hos Kammarkollegiet. 

Ordförklaringar

Huvudman Kallas den som ansvarar för begravningsverksamheten inom ett visst geografiskt område

Kremering Kommer från latinets cremare som behteer att bränna. Eventuell kremering ska ske inom en månad från dödsfallet. 

Varför sköts begravningsverksamheten i Stockholm och Tranås av kommunerna?

I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 beslutade staten att Svenska kyrkans församlingar även fortsättningsvis ska vara huvudmän för begravningsverksamheten.Undantag från den ordningen finns i Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.