Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Enhetlig begravningsavgift

Begravningsavgiften är en årligen återkommande avgift. Från och med januari 2017 blir avgiftssatsen gemensam för begravningshuvudmännen inom Svenska kyrkan - ett beslut fattat av riksdagen.


 Hur stor blir den enhetliga begravningsavgiftssatsen?

Den enhetliga begravningsavgiftssatsen blir 24,6 öre per hundralapp. Det beslöt Kammarkollegiet 1 december 2016.

 Den enhetliga avgiften tas ut från 2017 och syns på skattsedeln från 2018.

Beslutet innebär att alla som är skrivna i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, ska betala samma avgiftssats för begravningsverksamheten. Den enhetliga begravningsavgiften berör inte Stockholms kommun eller Tranås kommun.

Grävmaskin gräver i marken för kistgrav i Boden
I Boden kan det ta flera dygn att tina marken på vintern för att kunna gräva kistgrav. Bild: J Arvidsson

Här finns beslutet från Kammarkollegiet. det innehåller även en förteckning över respektive huvudmans andel av de totala kostnaderna för 2017. Öppnas som PDF.


Varför införs enhetlig begravningsavgiftssats ?

Anledningen till att det nu blir en enhetlig begravningsavgiftssats har att göra med att personer inte längre kommer att folkbokföras på församling utan i första hand på sin bostad, till exempel på lägenhetsnummer. Regeringen framhåller även ekonomiska skäl och utjämningsskäl.

 

 

 

 

Varför sköts begravningsverksamheten i Stockholm och Tranås av kommunerna?

I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten år 2000 beslutade staten att Svenska kyrkans församlingar även fortsättningsvis ska vara huvudmän för begravningsverksamheten.Undantag från den ordningen finns i Stockholms och Tranås kommuner. Där har begravningsverksamheten varit kommunal sedan 1800-talet.

Skillnad begravningsavgift/kyrkoavgift

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett trostillhörighet. Det är en årlig avgift som bekostar begravningsverksamheten i Sverige.

Kyrkoavgift betalar alla medlemmar i Svenska kyrkan. Det är två olika avgifter. Därför är de också separerade på skattsedeln.