Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Avtalsvåren och den svenska modellen i fokus i nya Ducatus

Jösta Claeson som tecknar en bild av organisationens styrelsearbete och Anna von Malmborg som menar att rätt använt kan kollektivavtalet bidra till verksamhetsutveckling, är några av rösterna.


I magasinet tecknar arbetsgivarorganisationens ordförande Jösta Claeson en bild av hur avtalsfrågorna färgar organisationens styrelsearbete – ett arbete som kan liknas vid en ständigt pågående process, säger han.

Nils Karlson, vd för näringslivets forskningsinstitut Ratos, ger sin syn på hur den svenska modellen behöver reformeras för att fortsätta fungera i en framtida kunskapsekonomi.

Kollektivavtalet är en central del av den svenska modellen.
– Rätt utnyttjat blir avtalet också ett verktyg för att utveckla verksamheten och etablera lokala processer runt exempelvis lön. Det menar Anna von Malmborg och Maria Blomdahl, utvecklingschef vid arbetsgivarorganisationen respektive HR-chef i Jönköpings pastorat.  

Under vinjetten experten ger Johan Lagerbielke sin syn på vägen till lyckad förhandling och krönikören Per Schlingmann filosoferar över vad som kan betecknas som vår tids nya gud.

Nummer 3 av Ducatus distribueras till läsare 31 maj 2017.

När magasinet når läsarna har arbetsmarknadens parter kommit överens om nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan.

– En bra och långsiktig lösning får såväl arbetstagare som arbetsgivare, säger VD Helen Källholm. I och med avtalet får arbetsgivarna kontroll över pensionskostnaderna inom bara fem år, tack vare de snabba övergångsreglerna.

Om magasinet Ducatus

Ducatus, ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, är en medlemstidning men övriga intresserade är varmt välkomna att teckna en prenumeration. Magasinet erbjuder fördjupning om arbetsgivar- och begravningsfrågor fem gånger per år.

Ducatus följer, granskar och skildrar hur medlemsangelägna frågor hanteras i myndigheter och politiska organ, men även inom kyrklig förvaltning och i de egna leden.

Ducatus visar hur man i andra organisationer och företag hanterat frågor som man brottas med även i kyrkans arbetsliv, ger användbara tips, råd och verktyg.

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Skicka ett mejl

alla kan prenumerera

Ducatus distriuberas utan kostnad till alla arbetsgivarorganisationens medlemmar, ett ex per medlem, men alla intresserade läsare kan teckna en egen prenumeration. En prenumeration kostar 300 kronor per år. Skicka ett mejl till Katarina Lindgren så ordnar hon det. 

Annonsera i Ducatus

Ducatus når beslutsfattare på olika nivåer inom Svenska kyrkan.
Annonser beställes genom Display i Umeå AB, tfn 090-71 15 00
info@display-umea.se 

Vad betyder namnet ducatus? 

Ducatus är latin och betyder ledarskap. Ordet har två betydelser. Det kan betyda härförare och associeras med ett inte önskvärt sätt att leda. Ordet kan även betyda ledning på ett mer mer pedagogiskt och samverkansinriktat sätt. Detta ger namnet en inbyggd spänning som är positiv.

Namnet Ducatus, Ett magasin om att leda och arbeta i kyrka och begravningsverksamhet, signalerar att magasinet vill bidra till gott ledarskap och gott arbetsgivarskap, oavsett om verksamheten är i stark förändring eller ej.