Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall.

Det som dödsboet eller anhöriga får bekosta är:

Begravningsplats med gravar, i motljus
Kostnader för tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning ingår inte i begravningsavgiften. Bild: R Andersson
  •  Kista och svepning
  • Transport av kistlagt stoft från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman för förvaring och visning av stoftet
  • Annonsering
  • Kistdekoration
  • Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare
  • Minnesstund
  • Urna
  • Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning
  • Skötsel av gravplats