Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Fullmäktige och styrelse

Vid fullmäktigemöte i november 2014 utsågs ledamöter till styrelsen, liksom ordförande och vice ordförande i fullmäktige, för den kommande mandatperioden.


Styrelse Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Främre raden från vänster: Ulla Malmgren, Jösta Claeson (ordförande), Peter Bernövall (2:e vice ordförande, Anne-Marie Hansson och Sigvard Olsson. Bakre raden från vänster: Stefan Jonäng, Tommy Eriksson, Kai Bengtsson, Staffan Korsgren, Reidar Gustafsson, Lisbeth Kjöllerström och Stig-Göran Fransson (1:e vice ordförande). Bild: Arne Hyckenberg

STYRELSEN
1 januari 2015 till 31 december 2018 (12 ledamöter):

Ordförande: Jösta Claeson
1:e vice ordförande: Stig-Göran Fransson
2:e vice ordförande: Peter Bernövall

FULLMÄKTIGE
1 juni 2014 till 31 maj 2018 (65 ledamöter och lika många ersättare):

Ordförande: Rolf E Ericsson, Stockholms stift
Vice ordförande: Jan Erik Tedemar, Härnösands stift

Ledamöterna i fullmäktige är valda för perioden 1 juni 2014 till 31 maj 2018. De är utsedda av ombuden på arbetsgivarkonferenser.

Den som har frågor om den demokratiska organisationen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, kan kontakta Bo Engervall:
Bo Engervall 

Kontaktuppgifter styrelsen

Jösta Claeson, ordförande
Kapellvägen 1
134 31 Gustavsberg
Tfn bostad 08-570 354 62
Tfn arbete 08-508 25 229 sms 076-122 52 29
e-post: josta.claeson@stockholm.se 

Stig-Göran Fransson, 1:e v ordförande
Valåkravägen 8
570 12 Landsbro
Tfn bostad 0383-605 20
Mobil 070-840 51 13
e-post Stig-Göran Fransson  

Peter Bernövall, 2:e v ordförande
Gunnarsbergsvägen 14
713 32 Nora
Tfn bostad 0587-136 03
Mobil 070-212 36 58
E-post: rasputin53@hotmail.com 

Kai Bengtsson
Box 45
448 21 Floda
Tfn bostad 0302-317 39
Mobil 070-831 71 54
E-post: kai.bengtsson@tele2.se 

Tommy Eriksson
Bällstavägen 29
86432 Matfors
Tfn bostad 060-206 96
Mobil 070-240 24 22
E-post: 9079eriksson@telia.com 

Reidar Gustafsson
Lövgatan 5B
942 32 Älvsbyn
Mobil 070-691 95 48
E-post: reidar.g@telia.com 

Anne-Marie Hansson
Morgonbrisvägen 1
231 55 Trelleborg
Tfn bostad 0410-189 30
Mobil 0730-27 63 28
E-post: alf.annemarie@gmail.com 

Stefan Jonäng
Åkerstavägen 3
82130 Bollnäs  
Tfn bostad 0278-39025
Mobil 0705-210235  
E-post: Stefan Jonäng (c) 

Lisbeth Kjöllerström
Stackebo 13
514 91 Tranemo
Tfn bostad 0325-750 25
Mobil 070-632 66 58
E-post: lisbeth.kjoller@telia.com 

Staffan Korsgren
Västansjövägen 15
694 60 Åsbro
Mobil 070-556 07 57
E-post: staffankorsgren@hotmail.com 

Ulla Malmgren
Skogsvägen 16
291 43 Kristianstad
Tfn bostad 044-12 49 58
Mobil 070-328 03 13
E-post: malmgrenulla@tele2.se  

Sigvard Olsson
Ånestad Skattegård 
590 46 Rimforsa
Tfn bostad 0494-230 18
Mobil 070-306 52 71
E-post: sigvard.olsson@orion.vokby.se