Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fullmäktige och styrelse

Vid fullmäktigemöte i november 2014 utsågs ledamöter till styrelsen, liksom ordförande och vice ordförande i fullmäktige, för den kommande mandatperioden.

Styrelse Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Främre raden från vänster: Ulla Malmgren, Jösta Claeson (ordförande), Peter Bernövall (2:e vice ordförande, Anne-Marie Hansson och Sigvard Olsson. Bakre raden från vänster: Stefan Jonäng, Tommy Eriksson, Kai Bengtsson, Staffan Korsgren, Reidar Gustafsson, Lisbeth Kjöllerström och Stig-Göran Fransson (1:e vice ordförande). Bild: Arne Hyckenberg

STYRELSEN
1 januari 2015 till 31 december 2018 (12 ledamöter):

Ordförande: Jösta Claeson
1:e vice ordförande: Stig-Göran Fransson
2:e vice ordförande: Peter Bernövall

FULLMÄKTIGE
1 juni 2014 till 31 maj 2018 (65 ledamöter och lika många ersättare):

Ordförande: Rolf E Ericsson, Stockholms stift
Vice ordförande: Jan Erik Tedemar, Härnösands stift

Ledamöterna i fullmäktige är valda för perioden 1 juni 2014 till 31 maj 2018. De är utsedda av ombuden på arbetsgivarkonferenser.

Den som har frågor om den demokratiska organisationen i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, kan kontakta Bo Engervall:
bo.engervall@svenskakyrkan.se 

Kontaktuppgifter styrelsen

Jösta Claeson, ordförande
Kapellvägen 1
134 31 Gustavsberg
Tfn bostad 08-570 354 62
Tfn arbete 08-508 25 229 sms 076-122 52 29
e-post: josta.claeson@stockholm.se 

Stig-Göran Fransson, 1:e v ordförande
Valåkravägen 8
570 12 Landsbro
Tfn bostad 0383-605 20
Mobil 070-840 51 13
e-post stiggoran.fransson@svenskakyrkan.se  

Peter Bernövall, 2:e v ordförande
Gunnarsbergsvägen 14
713 32 Nora
Tfn bostad 0587-136 03
Mobil 070-212 36 58
E-post: rasputin53@hotmail.com 

Kai Bengtsson
Box 45
448 21 Floda
Tfn bostad 0302-317 39
Mobil 070-831 71 54
E-post: kai.bengtsson@tele2.se 

Tommy Eriksson
Bällstavägen 29
86432 Matfors
Tfn bostad 060-206 96
Mobil 070-240 24 22
E-post: 9079eriksson@telia.com 

Reidar Gustafsson
Lövgatan 5B
942 32 Älvsbyn
Mobil 070-691 95 48
E-post: reidar.g@telia.com 

Anne-Marie Hansson
Morgonbrisvägen 1
231 55 Trelleborg
Tfn bostad 0410-189 30
Mobil 0730-27 63 28
E-post: alf.annemarie@gmail.com 

Stefan Jonäng
Åkerstavägen 3
82130 Bollnäs  
Tfn bostad 0278-39025
Mobil 0705-210235  
E-post: stefan@jonang.se 

Lisbeth Kjöllerström
Stackebo 13
514 91 Tranemo
Tfn bostad 0325-750 25
Mobil 070-632 66 58
E-post: lisbeth.kjoller@telia.com 

Staffan Korsgren
Västansjövägen 15
694 60 Åsbro
Mobil 070-556 07 57
E-post: staffankorsgren@hotmail.com 

Ulla Malmgren
Skogsvägen 16
291 43 Kristianstad
Tfn bostad 044-12 49 58
Mobil 070-328 03 13
E-post: malmgrenulla@tele2.se  

Sigvard Olsson
Ånestad Skattegård 
590 46 Rimforsa
Tfn bostad 0494-230 18
Mobil 070-306 52 71
E-post: sigvard.olsson@orion.vokby.se