Bordsskiva med värktabletter, använda pappersnäsdukar, josglas och tekopp med termometer ovanpå.
Foto: Stefan Knorn

Covid-19 för arbetsgivare

Arbetsgivarorganisationen bevakar arbetsgivarfrågor med anledning av covid-19. Nyheter publiceras här på webben och ut med e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

Covid-19 har på många sätt blivit vår nya vardag. Samtidigt innebär situationen särskilda påfrestningar och ställer stora krav på arbetsgivarens förmåga att leda och fördela arbetet, liksom att se till medarbetarnas arbetsmiljö och välmående.

Generell information om arbetsmiljö, arbetsrätt och lön hittar du i arbetsgivarorganisationens webbhandbok Vera och här på webben. Du är alltid välkommen att kontakta arbetsgivarorganisationen för råd och stöd.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar vid behov tillfälliga överenskommelser med arbetstagarorganisationerna under pandemin
Till arbetsgivarorganisationens kollektivavtal

Regeringen samlar information till företagare om aktuella åtgärder.
Till regeringen  

Verksamt.se har en samlingssida med covid-19-relaterad information på myndigheternas gemensamma webbplats för företagare.
Till Verksamt.se  

Försäkringskassan har information om ersättningar för smittbärare och riskgrupper. Där finns också information om tillfälliga regeländringar om exempelvis läkarintyg och ersättning för karens.
Till Försäkringskassan

Information om arbetsmiljö i Svenska kyrkan finns i webbhandboken Vera och på arbetsgivarorganisationens webbplats.  

Arbetsmiljöverket samlar information om arbetsmiljö och covid-19, såsom riskbedömningar och smittspridning.
Till Arbetsmiljöverket  

Arbetsgivarens arbetsledningsrätt och arbetstagarens arbetsskyldighet är relativt långtgående. I lagar och kollektivavtal finns möjligheter att anpassa verksamheten till extraordinära situationer, exempelvis genom att beordra nödfallsövertid eller bryta semester.  

Arbetsgivaren har också möjlighet att förändra redan beviljad semester om den ursprungliga semesterförläggningen skulle leda till att viktig verksamhet inte kan upprätthållas. Det kan då innebära att arbetstagares huvudsemester till exempel delas upp i två eller flera perioder. Förändringen måste först förhandlas med lokal arbetstagarorganisation där arbetsgivaren ska visa att det finns fog för åtgärden.  

Däremot har arbetsgivaren inga möjligheter att tvinga arbetstagaren att ta ut mer än 20 semesterdagar under semesteråret. Svenska kyrkans avtal har dessutom generösa regler för att spara semesterdagar. Semester regleras av semesterlagen och av Svenska kyrkans allmänna bestämmelser § 27. Reglerna syftar i första hand till att säkerställa att arbetstagaren får den semester som personen har rätt till.  

Information om regelverken finns i webbhandboken Vera.  

Hör gärna av dig om du känner dig osäker på hur du kan hantera olika situationer, så att verksamheten kan fungera på bästa sätt samtidigt som medarbetarna får nödvändig återhämtning och en trygg arbetssituation.   

Regeringen har pekat ut tolv samhällssektorer som särskilt viktiga just för rådande pandemin. För Svenska kyrkans arbetsgivares del handlar det om att vissa verksamheter i församlingen, pastoratet och stiftet kans säkerställas.
Läs mer om samhällsviktig verksamhet här.  

Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för information om frågor som berör Svenska kyrkans verksamhet. På denna samlingssida publicerar de nyheter, rekommendationer och regler med anledning av pandemin.
Till nationell nivå 

På stiftens intranätssidor kan också finnas information om regionala förutsättningar och rekommendationer.  

Krisinformation.se samlar information om covid-19 och om aktuella restriktioner, råd och föreskrifter. Här finns även information om regionala restriktioner.
Till krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har ​information för olika typer av verksamheter på sin webbplats.
Till Folkhälsomyndigheten

Bord med hörlurar och datorskärm. En person skriver på tangentbord.

HR-forum

HR-forum - för dig som arbetar med HR-frågor inom Svenska kyrkan

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.