Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Avtalsrörelsen 2017

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar för att Svenska kyrkans kollektivavtal ska ge förutsättningar för effektiv verksamhet till rimlig kostnad. Avtalen ska vara enkla att tillämpa och lätta att förstå.


Nyheter från avtalsrörelsen 2017

Arbetstidsregler huvudfråga i avtalsrörelsen

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har påbörjat utväxlingen av yrkanden inför vårens avtalsrörelse. Fokus ligger på enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler.

Svenska kyrkans ekonomiska resurser kommer att minska i framtiden. Därför måste kollektivavtalen ge förutsättningar för en effektiv verksamhet till en rimlig kostnad.

-  Svenska kyrkan behöver avtal som är enkla att tillämpa och lätta att förstå. Vi har fått mycket tydliga signaler från kyrkans arbetsgivare att dagens komplexa arbetstidsregler skapar problem i verksamheten. Det säger Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

De många olika arbetstidsmodellerna leder till slitningar mellan yrkesgrupper och gör det onödigt svårt att samarbeta i team. Administration och tvister om regeltolkningar drar också mycket resurser för såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan.

- Enklare, enhetligare och mer flexibla arbetstidsregler skulle frigöra kraft och resurser till verksamheten. Det skulle också öka möjligheterna för Svenska kyrkan att vara en attraktiv arbetsplats för både dagens och framtidens medarbetare, förklarar Cecilia Herm.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation vill därför införa möjlighet till årsarbetstid i avtalet och justera arbetstidsreglerna för präster och kyrkomusiker. Arbetsgivarorganisationen vill också tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för att utvärdera löneformulär för kyrkvaktmästare och införa förenklingar vid kyrkoherdevikariat, provanställning och föräldrapenningtillägg.

Svenska kyrkans avtal löpte ut den 31 mars 2017 men prolongerades med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Förhandlingar pågår fortsatt.

Kontaktperson:

Cecilia Herm, förhandlingschef på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, 08-737 72 87

Presskommunikatör avtalsrörelsen Anneli Albertsson 08-737 72 14, Anneli Albertsson