Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Utmärkelsen Årets kyrkogårdsförvaltning

Föreningen Sveriges kyrkogårdschefer, Sveriges lantbruksuniversitet, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund utlyser varje år tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning. 

Syftet är att uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten. Insatserna ska präglas av ett helhetsperspektiv. För att vinna tävlingen ska en förvaltning ha gjort insatser som efter förutsättningarna håller hög kvalitet och hög etisk standard.

Bedömningskriterier

De tävlande bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

Hållbarhet Skötsel, drift och underhåll som främjar den yttre och inre miljön

Organisation Effektivitet, arbetsledning, delaktighet och kompetensutveckling för personalen

Arbetsmiljö Arbete för att förebygga skador och fysisk och psykosocial ohälsa

Kundservice Bemötande, tjänsteutbud, tillgänglighet och öppenhet

Kreativitet Nyskapande lösningar inom förvaltningsområdet

Utveckling Omvärldsorientering och strategier för att möta behov från framtidens brukare och krav från ett samhälle i utveckling

Kulturarv Bevarande och utveckling av kyrkogårdens kulturella och estetiska värden