Gammal och ny lagbok samt kyrkoordningen i en trave.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsrätt i Svenska kyrkan, steg 1

Vill du bli en ännu bättre arbetsgivare? När du vet mer om lagar och Svenska kyrkans kollektivavtal underlättar det arbetet på hemmaplan. Du undviker också att hamna i konfliktsituationer genom att du är säker på vad som gäller.

Arbetsrätt i Svenska kyrkan, steg 1 handlar om vårt arbetsrättsliga system med lagar, kollektivavtal och möjligheter till lokala alternativ.

Innehåll

Utbildningen är en grundläggande teoretisk och praktisk utbildning som varvar föreläsning, diskussioner, övningar och verkliga fall.

 • Vårt arbetsrättsliga system
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
   - Anställningsavtal
   - Uppsägning av personliga skäl
   - Uppsägning vid arbetsbrist
 • Omställningsavtalet
 • Förtroendemannalagen (FML),
 • Medbestämmandelagen
 • PU-avtal, kap 8
 • Arbetstidslagen
 • Kollektivavtal
 • Arbetsmiljölagen
 • Diskriminering och likabehandling

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av personalledning och personalfrågor. Du är antagligen kyrkoherde, kansli­chef, kyrkokamrer, personalchef, personal­ansvarig, personalsekreterare eller förtroende­vald med särskilt ansvar för personalfrågor.

Vad du lär dig

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Du lär dig att tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i arbetsrättsliga frågor. du lär dig att tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning och att undvika arbetsrättsliga konflikter i det dagliga arbetet.

Känns som att det är viktigt att ha insikt i detta som förtroendevald, även om man inte arbetar direkt med det. Vi har ett arbetsgivaransvar och bör därför ha en del av dessa kunskaper även om det dagliga arbetet sköts av personalen i församlingen.

Maria Ahlm, Kyrkorådets ordförande Hammarby församling

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.