Foto: Magnus Aronson

Arbetsgivarorganisationens styrelse

2019-2022