Foto: Magnus Aronson

Arbetsgivarorganisationens styrelse

2019-2022

 ARBETSGIVARORGANISATIONENS STYRELSE 2019-2022
Jösta Claeson, ordförande (Stockholms stift)

Stig-Göran Fransson, 1 vice ordförande (Växjö stift)

Birgitta Wrede*, 2 vice ordförande (Strängnäs stift)

Peter Bernövall (Västerås stift)

Kai Bengtsson (Göteborgs stift)

Anne-Marie Hansson (Lunds stift)

Christina Eriksson* (Västerås stift)

Bengt Kihlström* (Karlstads stift)

Titti Ådén* (Luleå stift)

Tommy Eriksson (Härnösands stift)

Stefan Jonäng (Uppsala stift)

* Nyval