Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbetsgivarfrågor

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda och ger utbildning, råd och service i arbetsgivarfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö med mera.

Information om arbetsgivarfrågor som är av allmänt intresse finns här på den externa webben. 

Arbetsmaterial, redskap och mallar för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift finns på det gemensamma inomkyrkliga intranätet: internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Kontakta oss

På Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns arbetsrättsjurister och regionala förhandlare/rådgivare som hjälper dig om du har frågor kring kollektivavtalen, arbetsrätt, arbetsmiljö med mera. Du når handläggarna genom växeln på 08-737 72 00.

Jour arbetsrätt/avtal

Arbetsgivarenheten har telefonjour på telefon 08-737 72 00
måndag - torsdag kl. 08.15 - 12.00 och kl. 13.00 - 16.30
fredag kl. 08.15 - 12.00.