Arbetsgivarfrågor

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda och ger utbildning, råd och service i arbetsgivarfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö med mera.

Information om arbetsgivarfrågor som är av allmänt intresse finns här på den externa webben. 

Arbetsmaterial, redskap och mallar för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift finns på det gemensamma inomkyrkliga intranätet: internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

Kontakta oss

På Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation finns arbetsrättsjurister och regionala förhandlare/rådgivare som hjälper dig om du har frågor kring kollektivavtalen, arbetsrätt, arbetsmiljö med mera. Du når handläggarna genom växeln på 08-737 72 00.

Jour arbetsrätt/avtal

Arbetsgivarenheten har också jour för akuta frågor om arbetsrätt och avtal.