Fyra personer sitter runt ett bord och pratar. Man ser enbart armar och händer.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet

Vill du lära dig mer om ramarna för arbetsledningsrätten? Till exempel var hittar man stöd för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet? Vilka rättigheter och skyldigheter har arbetstagare och arbetsgivare gentemot varandra på jobbet? 

I utbildningen ”Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet” stärks din kännedom om regelverket genom praktiska exempel som utgår från vanliga scenarion i vardagen. Exempelvis är många medarbetare medvetna om sina rättigheter men inte skyldigheter och att dessa inte bara gäller vid anställningens början och slut utan även under pågående anställning.

Innehåll

Genomgång av svårare frågor som:

  • Hur hanterar du samarbetssvårigheter och bristande arbetsprestationer?
  • Vem och vad avgör hur arbetet skall ledas fördelas och utföras?
  • Vad innebär anställningskontraktet egentligen?

Vad lär du dig?

  • Att hantera svåra frågor genom kännedom och insyn i regelverk
  • Att hantera vanliga scenarion som du kan möta i din vardag. Genom tips och råd utifrån praktiska exempel delar du och övriga kursdeltagare med sig av erfarenheter till varandra som bidrar till ökad kännedom. 

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer, arbetsledare och övriga befattningar som verkar som arbetsgivarens företrädare i sin yrkesroll.

Nästa tillfälle

Klicka på knappen ”Anmäl dig här” som du finner nedan. 

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.