Arbetsgivarenheten

ger råd och service inom ämnesområdena arbetsrätt och personalpolitik.