Meny

Arbetsgivarenheten

ger råd och service inom ämnesområdena arbetsrätt och personalpolitik.

Ulrika Andersson

Ulrika Andersson

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Ulrika Andersson

Huvudsakligen Västerås, Uppsala, Stockholms och Visby stift. Har kontoret i Uppsala.

Mari Burell

Mari Burell

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Mari Burell

Västerås, Uppsala, Stockholms och Visby stift. Har kontoret i Uppsala.

Ola Falck

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Ola Falck

Huvudsakligen Lunds och Växjö stift

Gunnar Fast

Gunnar Fast

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Gunnar Fast

Göteborg, Karlstad och Skara stift. Har kontoret i Göteborg.

Per Göran Forsberg

Per Göran Forsberg

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Arbetsrättsjurist, Arbetsgivarenheten

Mer om Per Göran Forsberg

Centrala kansliet, Stockholm

Cecilia Herm

Cecilia Herm

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlingschef samt chef för arbetsgivarenheten

Mer om Cecilia Herm

Centrala kansliet, Stockholm

Ylva Linghult

Ylva Linghult

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Ylva Linghult

Härnösands och Luleå stift. Har kontoret i Umeå.

Sten Lycke

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Biträdande förhandlingschef, Arbetsgivarenheten

Anders Orinius

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Anders Orinius

Huvudsakligen Lunds och Växjö stift

Linda  Ruergård

Linda Ruergård

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Linda Ruergård

Huvudsakligen Göteborgs, Karlstads och Skara stift, med kontor i Göteborg

Peter Sparrfors

Peter Sparrfors

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Peter Sparrfors

Linköpings och Strängnäs stift. Kontor i Strängnäs.

Robert  Svec

Robert Svec

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Chefsjurist , Arbetsgivarenheten

Mer om Robert Svec

Centrala kansliet, Stockholm

Per Westberg

Per Westberg

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Förhandlare/rådgivare, Arbetsgivarenheten

Mer om Per Westberg

Lunds stift. Har kontoret i Malmö.

Pia Wiséen Wernblom

Pia Wiséen Wernblom

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Arbetsrättsjurist, Arbetsgivarenheten

Mer om Pia Wiséen Wernblom

Centrala kansliet, Stockholm