Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2010 - FörbundsInfo

Nr 25  Regional facklig förtroendeman 
Nr 24  Inför bokslut och årsredovisning
Nr 23  Ersätts av nr 25
Nr 22  Facklig förtroendeman 
Nr 21  Tillfällig sänkning av avgiften till Trygghetsfonden
Nr 20  Premiekapning av förmånsbestämd ålderspension intjänandeåret 2009
Nr 19  Nya informationsskrifter om fastighetsförvaltning 
Nr 18  Kontroll av säker montering och justering av gravstenar
 
Nr 17  Nya regler för trådlösa mikrofoner 
Nr 16  Inte tillåtet att gravsätta djur på kyrkogård 
Nr 15  Ändringar i semesterlagen 
Nr 14  KPA Livförsäkring rabatterar premien för TGL-KL 2011 
Nr 13 från 2010 har utgått.  
Nr 12  Ändringar i stiftelselagen 2011, ersätter tidigare utgivna nr 8 
Nr 11  Förtydligande angående stiftelser och ändamålsbestämda medel 
Nr 10  Budgetförutsättningar 2011
Nr 9 Upphandlingsmallar uppdaterade – nytt standardavtal för konsulttjänster 
Nr 8 Ändringar i stiftelselagen, har utgått, ersätts av nr 12  
Nr 7    Ersätts av Observera nr 10/2012 
Nr 6 Lyft – en ny arbetsmarknadsåtgärd 
Nr 5 Internränta år 2009  
Nr 4 Risk för revisionsjäv vid ny mandatperiod 
Nr 3 Inför val av kvalificerad revisor 
Nr 2 Sjuklön vid indragen sjukpenning – AB § 28 moment 9 
Nr 1 Nu heter vi Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation