Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2009 - FörbundsInfo

Nr 1    Nytt basbelopp för år 2009
Nr 2    Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 – nyheter på arbetslivets område
Nr 3    Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett rättsligt perspektiv
Nr 4    Personer sjukskrivna före den 1 juli 2008 kan få indragen sjukpenning
Nr 5    Från sjukersättning till arbete med mera
Nr 6    Kammarkollegiets bedömning av lokal utan religiösa symboler
Nr 8    Intern ränta år 2008
Nr 9    Församlingsbladet – momsbefriad periodisk publikation
Nr 10  Förslag om ändrade regler för avdrag för inventarier av mindre värde 
Nr 11  Arbetsmiljöverkets bestämmelser för truck och katafalkvagn 
Nr 12  Budgetförutsättningar 2010
Nr 13  Justering i modellen för simulering av avgiftsunderlagets utveckling
Nr 14  Ny modul för hantering av inomkyrkliga fakturor i Kollekt- och betalsystemet (KOB) införs i maj 2009
Nr 15  Aktuellt PO-pålägg för 2009
Nr 16  Revidering av avgiftsunderlagets utvecklingstakt 
Nr 17  Intyg om gravsättning eller kremering från Skatteverket
Nr 18  Kulturhistoriska träd viktigare än gravrätt 
Nr 19  Förslag till reglemente för medelsförvaltning 
Nr 20  Ny forskning om miljöverkan kring askspridning 
Nr 21  Nytt ramavtal Telefoni med Telia från 1 juli 2009
Nr 22  Sänkta premier för AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen år 2009 
Nr 23  Avtal med Alna – för en alkohol- och drogfri arbetsplats
Nr 24  Nya influensan – förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar
Nr 25  Premiekapning för förmånsbestämd ålderspension införs inom trossamfundet Svenska kyrkan
Nr 26  Återbetalning av särskild löneskatt för uppdragstagare såsom förtroendevalda
Nr 27  Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder 
Nr 28  Ytterligare försämringar i avgiftsunderlagets utveckling 2011–2015 
Nr 29  Hantering av bluffakturor 
Nr 30  Intyg om gravsättning eller kremering – information om Skatteverkets e-tjänst
Nr 31  Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige 
Nr 32  Inför bokslut och årsredovisning 
Nr 34  Krav på certifierade kassaregister
Nr 35  Nya regler för arbetsmiljön på byggarbetsplatser
Nr 36  Ökat utrymme för högre pensioner på sikt
Nr 37  Definitionen av askgravplats och askgravlund