Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2008 - FörbundsInfo

Nr 2    Upphandling inom Svenska kyrkan 
Nr 3    Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera 
Nr 4    Budgetförutsättningar 2009 
Nr 5    Dags för handling i tillgänglighetsfrågan 
Nr 6    Byggnader måste energideklareras 
Nr 7    Avtal om kopiering 
Nr 8    Använd säkra stegar och ställningar 

Nr 10  Risker och etiska aspekter vid gravgrävning 
Nr 11  Kommunalt vårdnadsbidrag ger föräldrar rätt till ledighet från arbetet 
Nr 12  Kyrkans förskoleverksamhet omfattas av nya regler 
Nr 13  Lagförslag om en reformerad sjukskrivningsprocess 
Nr 14  Förtydligande om energideklarationer 
Nr 15  Gällande regler vid användning av motorredskap på kyrkogårdar 
Nr 16  Trafikavtal fast och mobilt 
Nr 17  Oron på finansmarknaden och Kyrkkontot i Swedbank 
Nr 19  Ändring av gränsen för skyldighet bereda gravplats åt dödfött barn 
Nr 20  Mall för transportavtal och för gravgrävning på entreprenad 
Nr 21  Inför bokslut och årsredovisning 
Nr 22  Nya utbildningar i Kyrkans Q – Svenska kyrkans kvalitetsarbete