Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2007 - FörbundsInfo

Nr 1    Tillämpning av vissa bestämmelser i arbetstidslagen 
Nr 2    Kollektiv Avtalad Pension (KAP-KL Svenska kyrkan) 
Nr 3    Energideklaration av byggnader ska upprättas 
Nr 4    Nya säkerhetsföreskrifter om hissar 
Nr 5    Målkapital – ändrade bestämmelser om balanskrav 
Nr 6    Policy – Svenska kyrkans gemensamma Internet och e-postsystem 
Nr 7    Budgetförutsättningar 
Nr 8    Revidering av avgiftsunderlagets utvecklingstakt 
Nr 9    Riksdagen har beslutat om ändring i LAS och semesterlagen 
Nr 10  Riksdagsbeslut avskaffar lagens krav på rehabiliteringsutredning 
Nr 11  Redogörelse för överenskommelsen om KAP-KL 
Nr 12  Skyldigheten att anmäla ledig plats till arbetsförmedlingen upphör 
Nr 13  Arbetstidsregler beträffande lägerverksamhet 
Nr 14  Förverkande av gravrätt till följd av uppenbar vanvård 
Nr 15  Rutiner vid förvarande och utlämnande av aska/urna 
Nr 16  Skötsel och administration av förbehållsgravplatser 
Nr 17  Pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan 
Nr 18  Avslutande av anställning vid beslut om icke tidsbegränsad hel sjukersättning 
Nr 19  Svenska kyrkan träffar ramavtal med TeliaSonera Sverige AB
Nr 20  Ränteberäkning av begravningsverksamhetens ackumulerade resultat
Nr 21  Inför bokslut och årsredovisning