Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2006 - FörbundsInfo

Nr 1    Utgivning av FörbundsInfo under 2006 
Nr 2    EU-stöd till kompetensutveckling 
Nr 3    Clearing av kyrkliga handlingar 
Nr 5    Stäng fåglarna ute 
Nr 6    Upphandlingsmallar för projektering och entreprenader 
Nr 7    Telefoniavtal med Telia Sonera 
Nr 8    Budgetförutsättningar 2007 
Nr 9    Hjälpmedel för utarbetande av delegationsordning 
Nr 10  Inget avtal om kopiering ur ”Psalmer i 2000-talet” 
Nr 11  Riksrevisionen har granskat begravningsverksamheten 
Nr 13  Stiftelser med religiöst ändamål måste betala skatt 
Nr 15  Redovisning av enkät om särskilda gravplatser 
Nr 16  Ändringar i handelsregisterlagen 
Nr 17  Löneunderlag och lönespecifikationer sparas i 50 år 
Nr 18  Nya arbetstidsregler från årsskiftet 
Nr 19  Information om särskild löneskatt och avkastningsskatt 
Nr 20  Ny blankett för redovisning av kollekt 
Nr 21  Funktion för tillsynsansvaret 
Nr 22  Inför bokslut och årsredovisning 
Nr 23  FörbundsInfo – en viktig informationskälla