Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2005 - FörbundsInfo

Nr 1     Utökad service – Förbundslnfo i ny form 
Nr 2     Databas för stulna kyrkoföremål 
Nr 3     Inför bokslut och årsredovisning 
Nr 4     Nationaldagen den 6 juni blir helgdag 2005 
Nr 5     Clearing av kyrkliga handlingar 
Nr 6     Basbelopp för år 2005 
N r 10  Utställningsverksamhet i kyrkor – KRO-avtal 
Nr 11  Telefoniavtal träffat med Telia Sonera Sverige AB 
Nr 12  Budgetförutsättningar 2006 
Nr 13  Allmänna råd om tillstånd för krematorieverksamhet 
Nr 14  Den kyrkoantikvariska ersättningens arkiv 
Nr 15  Redovisning av kollekter 
Nr 16  Gröna råd från Movium 
Nr 17  Senarelagd tidpunkt för ansökan om tillstånd 
Nr 18  Transporter vid omhändertagande av avlidna 
Nr 19  Redogörelse för ändringar i kollektivavtalet 
Nr 21  Pensionsöverenskommelser PFA 06 
Nr 22  Information om val av ledamöter till kyrkoråd 
Nr 23  Inför val av revisorer 
Nr 24  Kyrkans el-pool övergår till AB Samvaror 
Nr 25  Enkelt avhjälpta hinder – tillgänglighet 
Nr 26  Lagen om energideklarationer 
Nr 27  Skattereduktion (Miljö-ROT) 
Nr 28  Investeringsstöd för vissa investeringar (OFFROT) 
Nr 30  Stiftelsernas revisorer måste registreras 
Nr 31  Inför bokslut och årsredovisning 
Nr 32  Ett steg närmare omställningsavtalets förverkligande