Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

2004 – FörbundsInfo


Nr 1     Bra att veta om firmateckningsregler
Nr 2     Ändringar i Kyrkans AB 01) med anledning av ändrad lagstiftning 
Nr 3     Hur ska vi ta hand om våra medlemmar?
Nr 4     Inför bokslut och årsredovisning 2003 
Nr 8     Löneöversyn 2004 
Nr 9     Gröna kyrkogårdsråd från Movium 
Nr 10  Underrättelse om och kallelse till fullmäktigesammanträde 2004 
Nr 11  Budgetförutsättningar 2005 
Nr 13  Kompletterande information om clearing vid kyrkliga handlingar 
Nr 14  Traktamentsavtal – TRAKT 04 
Nr 15  Hantering av gåvor och stiftelser i samfällighet 
Nr 16  Arbete efter 65 års ålder 
Nr 17  Friår införs i hela landet 2005 
Nr 18  Pensionsavgifter inom Kommunals avtalsområde
Nr 18  Handledning i Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro 
Nr 19  Fastighetsinformation inför årsskiftet 2004/2005