Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2004 – FörbundsInfo

Nr 1     Bra att veta om firmateckningsregler
Nr 2     Ändringar i Kyrkans AB 01) med anledning av ändrad lagstiftning 
Nr 3     Hur ska vi ta hand om våra medlemmar?
Nr 4     Inför bokslut och årsredovisning 2003 
Nr 8     Löneöversyn 2004 
Nr 9     Gröna kyrkogårdsråd från Movium 
Nr 10  Underrättelse om och kallelse till fullmäktigesammanträde 2004 
Nr 11  Budgetförutsättningar 2005 
Nr 13  Kompletterande information om clearing vid kyrkliga handlingar 
Nr 14  Traktamentsavtal – TRAKT 04 
Nr 15  Hantering av gåvor och stiftelser i samfällighet 
Nr 16  Arbete efter 65 års ålder 
Nr 17  Friår införs i hela landet 2005 
Nr 18  Pensionsavgifter inom Kommunals avtalsområde
Nr 18  Handledning i Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro 
Nr 19  Fastighetsinformation inför årsskiftet 2004/2005