Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2003 – FörbundsInfo

Nr 1     Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning
Nr 3     Arbetstagare – uppdragstagare 
Nr 4     Inför bokslut och årsredovisning
Nr 5     AD-dom om enskild prästs rätt att förhandla sin lön
Nr 6     Clearing av kyrkliga handlingar
Nr 7     Ny broschyr om Församlingsförbundets medlemsservice
Nr 8     Befattningssystem för församlingar BSF 01
Nr 9     Viktigt med lönepolicy och individuell lönesättning
N r 10  Underrättelse om och kallelse till fullmäktigesammanträde 2003
Nr 11   Budgetförutsättningar 2004
Nr 12   Ansvarsfördelningen – visningslokal inom annan huvudmans förvaltningsområde  
Nr 13   Kyrkans Q – inbjudan till utbildningsseminarium   
Nr 14   Budgetförutsättningar 2004, del 2 – köp av aktier i Kyrkans Försäkring AB
Nr 15   Höj vaksamheten mot de oseriösa försäljarna  
Nr 16   Församlingar och upphovsrätten – vad gäller?
Nr 17   Ramavtal om personaluthyrning
Nr 18   Ny lag om förbud mot diskriminering
Nr 19   Svenska kyrkan byter bank 
Nr 20   Anställning och krav på medlemskap i Svenska kyrkan
Nr 21   På Rätt Kurs 
Nr 22   Utbärning ingående i begravningsgudstjänsten – processionsbärning