Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2003 – FörbundsInfo

Nr 1     Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning
Nr 3     Arbetstagare – uppdragstagare 
Nr 4     Inför bokslut och årsredovisning
Nr 5     AD-dom om enskild prästs rätt att förhandla sin lön
Nr 6     Clearing av kyrkliga handlingar
Nr 7     Ny broschyr om Församlingsförbundets medlemsservice
Nr 8     Befattningssystem för församlingar BSF 01
Nr 9     Viktigt med lönepolicy och individuell lönesättning
N r 10  Underrättelse om och kallelse till fullmäktigesammanträde 2003
Nr 11   Budgetförutsättningar 2004
Nr 12   Ansvarsfördelningen – visningslokal inom annan huvudmans förvaltningsområde  
Nr 13   Kyrkans Q – inbjudan till utbildningsseminarium   
Nr 14   Budgetförutsättningar 2004, del 2 – köp av aktier i Kyrkans Försäkring AB
Nr 15   Höj vaksamheten mot de oseriösa försäljarna  
Nr 16   Församlingar och upphovsrätten – vad gäller?
Nr 17   Ramavtal om personaluthyrning
Nr 18   Ny lag om förbud mot diskriminering
Nr 19   Svenska kyrkan byter bank 
Nr 20   Anställning och krav på medlemskap i Svenska kyrkan
Nr 21   På Rätt Kurs 
Nr 22   Utbärning ingående i begravningsgudstjänsten – processionsbärning