Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

2002 – FörbundsInfo

Nr 1     Avtalen är nu tryckta och skickas ut 
Nr 2     Människan Mandatet Miljön
Nr 4     Inför bokslut och årsredovisning 2001 
Nr 5     Särskilda gravplatser
Nr 6     Nytt ramavtal för elleveranser träffat 
Nr 7     Redogörelse för telefoniavtalen 
Nr 8     Årsredovisning för Kyrkans Försäkring  
Nr 9     Dags att välja elektronisk distribution av FörbundsInfo 
N r 10  Beskattning av församlingar och samfälligheter 
Nr 11  Traktamentsbelopp 2002 
Nr 12  Tävling om bästa årsredovisning 2001 
Nr 13  Sjukfrånvaro under semester 
Nr 14  Underrättelse om fullmäktigesammanträde 2002 
Nr 14  Kallelse till fullmäktige
Nr 14  Förslag till Församlingsförbundets kulturpristagare 2002
Nr 16  Budgetförutsättningar 2003 
Nr 17  Se upp för oseriösa försäljare 
Nr 18  Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan 
Nr 19  Begravningsverksamhetenshandlingar och arkiv 
Nr 22  Stora avgiftsökningar till följd av ändrad kommunal VA-taxa 
Nr 23  Budgetsimulering via Kyrknätet 
Nr 24  Lag om lagfart på kyrkor och prästgårdar 
Nr 25  Hemdatorer ur ett arbetsgivarperspektiv 
Nr 26  Anvisningar till befattningssystem – BSF 01 
Nr 27  Budgetbalans – återställande av det egna kapitalet vid underskott 
Nr 28  Kraftigt höjda PO-pålägg 2003
Nr 28  Information från Kyrkokansliet – kostnader Kyrkobokföringssystem 
Nr 29  På rätt kurs 2003 klar
Nr 29  Arbetsgivarenhetens uppgifter