Meny

2001 – FörbundsInfo

Nr 1     Preliminär självdeklaration
Nr 2     Inför bokslut och årsredovisning
Nr 4     Pensionsavsättningar för år 2000
Nr 4     Branschanpassning av årsredovisning – lokal nivå
Nr 5     Traktamentsbelopp
Nr 5     KOM 2001 kyrkans idédagar om kommunikation
Nr 5     Rättelse FörbundsInfo nr 3 – 2001
Nr 6     Lokal lönebildning – chefer, diakoner och organister
Nr 6     Höjt kapitaltäckningskrav vid bankutlåning
Nr 7     Ändringar i JämL vad avser aktiva åtgärder från 2001-01-01
Nr 7     Tillägg till Kyrkans PFA 2000 - övergångsbestämmelser
Nr 7     Ersättning för solosång
Nr 8     Så nås Kyrkornas EU-kontor
Nr 9     Löneöversynsförhandlingar i egen regi?
N r 10  Avtal med Bonus Presskopia med fler
Nr 11   Ändringar i JämL – diskrimineringsförbud
Nr 11   Kyrkans säkerhetsbud utarbetat 
Nr 11   Att skydda kyrkan mot stöld och brand – ny folder 
Nr 12   Underrättelse om fullmäktigesammanträde 2001
Nr 12   Kallelse till fullmäktige
Nr 12   Förslag till Församlingsförbundets kulturpristagare 2001  
Nr 13   Ny lag om registerkontroll av personal 
Nr 14   Retroaktivt tillägg för förskollärare
Nr 14   Sök medel till kompetensutveckling – anmäl kontaktombud
Nr 14   Eftersträva marknadspris för länkstation  
Nr 15   Överenskommelse om Bilersättningsavtal – BIL 01
Nr 16   Hjälpmedel för utarbetande av delegationsordning
Nr 17   Lag (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering 
Nr 17   Tolkning av bestämmelserna om begravningsombud 
Nr 18   Budgetförutsättningar år 2002 
Nr 19   Avtalsläget för de kyrkligt anställda 
Nr 21   Se upp för oseriösa försäljare 
Nr 22   Budgetförutsättningar år 2002, del II 
Nr 23   Lag om förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder 
Nr 24   Avtal träffat med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Nr 25   Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. sexuell läggning
Nr 26   Kampanj för jobb i kyrkan 
Nr 26   Ny broschyr om Församlingsförbundets medlemsservice 
Nr 27   Information om val av ledamöter till kyrkoråd och nämnder 
Nr 28   Inför val av revisorer 
Nr 29   Clearing av kyrkliga handlingar 
Nr 31   Från getingbo till bikupa – utvecklingssamtal
Nr 32   Överenskommelse med SSR, Jusek samt SKTF
Nr 33   Inventering och sanering av PCB måste göras
Nr 33   Avtal om EU-rådgivning förlängt
Nr 33   Ändra villkor för dagskasseuppräkning av kollekter
Nr 34   På rätt kurs 2002 klar
Nr 35   Avgift  för begravningsgudstjänst för icke tillhörig