Meny

2000 - FörbundsInfo

Nr 1     Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgifter för år 1999 
Nr 2     På rätt kurs 2000 
Nr 3     Nya lagar som trädde i kraft 1 januari 2000 
Nr 4     Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring 
Nr 5     Traktamentsbelopp 2000 
Nr 6     Avtalsläget för prästerna
Nr 6     OVK-avgifter ska återbetalas 
Nr 7     Löneöversynsförhandlingar med Kommunal 
Nr 7     Inbjudan till tävling om bästa årsredovisning för 1999
Nr 8     Öppen kyrka efter Tidernas kyrka 
Nr 9     Information om begravnings-, begravningsgudstjänst-, dop och vigselclearing 
N r 10  Att komma till rätta med sexuella övergrepp 
Nr 11  Säsongsanställd kyrkogårdsarbetare hade företrädesrätt till vaktmästararbete
Nr 11  Lönetvist 35 § medbestämmandelagen (MBL)
Nr 12  Budgetförutsättningar 2001 
Nr 14  Underrättelse om fullmäktigesammanträde 2000 
Nr 14  Kallelse till fullmäktige
Nr 14  Förslag till Församlingsförbundets kulturpristagare 2000
Nr 15  Nya standardavtal för gravskötsel 
Nr 16  Församlingsförbundet – församlingar i förening
Nr 16  Nytt om begravning – Om våra rättigheter, möjligheter och skyldigheter
Nr 17  Redogörelse för Kyrkans avtal – 2000 
Nr 18  Utbetalning av generellt påslag på 4,6 procent till präster 
Nr 19  Spånga och Växjö bäst på redovisning 
Nr 20  Budgetförutsättningar år 2001, dels 2 
Nr 21  Uppställningsformer för resultat och balansräkning samt finansieringsanalys 
Nr 22  Uppskrivningsfondens hantering 
Nr 23  Informationskonferenser om verktyg för utveckling av den goda arbetsplatsen 
Nr 23  Ramavtal med Posten Sverige AB 
Nr 24  Församlingarna och upphovsrätten – vad gäller?
Nr 25  Inbjudan till Svenska kyrkans fastighetsdagar 22–23 november 2000 
Nr 25  Informationskonferenser om verktyg för utveckling av den goda arbetsplatsen 
Nr 25  Information till innehavare av tjänstebostäder
Nr 26  Inför val av revisorer 
Nr 27  Redogörelse för Kyrkans löneavtal 2000 
Nr 27  Sjuklön till arbetstagare
Nr 27  Premiepensionen inom det allmänna pensionssystemet 
Nr 28  Gravskick i förändring – traditioner och visioner
Nr 28  Inför avslutandet av säsongen
Nr 29  Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan 
Nr 30  Pensionsförändringar inom församlingsförbundet 
Nr 31  Förslag till reglemente för begravningsverksamheten 
Nr 31  Kommentar till Förslag till reglemente för begravningsverksamheten 
Nr 32  Kyrkans pensions- och försäkringsavtal – Kyrkans PFA 2000   
Nr 33  På rätt kurs 2001 
Nr 33  Samverkansformer i kyrklig förvaltning  
Nr 34  Inrapportering av pensionsgrundande lön för år 2000   
Nr 35  Samarbetsavtal träffat om EU-rådgivning 
Nr 36  Indelningsändringar 
Nr 37  Hantering av ingående bokfört värde 2000-01-01 
Nr 38  Viktigt tillägg till löneavtalet 2000