Tillgänglighet i appen Kyrkguiden

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda Svenska kyrkans app Kyrkguiden. Här kan du läsa om hur vi lever upp till lagkraven om tillgänglig digital service. 

Appen Kyrkguiden ägs och förvaltas av Trossamfundet Svenska kyrkan.  
 
Appen är utformad för att kunna användas av så många som möjligt. Texterna ska vara tydliga och lätta att förstå. Kontraster och klickytor ska vara tillräckligt stora och appen ska gå att använda i både stående och liggande läge. 
 
Vissa saker jobbar vi fortfarande med att utveckla. Du ska till exempel kunna förstora innehållet utan problem, navigera med hjälp av ditt tangentbord och navigera med hjälp av skärmläsare. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

Svenska kyrkan är ett trossamfund, men det finns enheter som till viss del bedriver offentligt finansierad verksamhet. Därför följer vi lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Om Svenska kyrkan. 
Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på digg.se. 

Rapportera till oss 

Om du upptäcker problem med appen, berätta det för oss. 
Hör också av dig om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig. 
E-post: redaktionen@svenskakyrkan.se 

Anmälan 

Myndigheten för digital förvaltning ska se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta dem. 
Anmäl problem med tillgänglighet på digg.se.