Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ansökan stipendiet Anders gåva

Fyll i ansökan och skicka in den senast 30 april. 2019 års stipendiater meddelas 31 maj, och utresa planeras till höstterminen 2019.

Här beskriver du dig själv, tidigare erfarenheter och varför du söker stipendiet. (max 2000 tecken)

Beskriv projektets syfte och mål samt vilken region du vill förlägga projektarbetet till. Specificera din budget och uppge om det finns övriga intäkter eller kostnader som ligger utanför ramen för stipendiet. (max 2000 tecken)