Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska Kyrkans Unga i Annedal

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

SKU Annedals ungdomsgrupp ses på tisdagar mellan 18.30 och 21.00 i Guldhedskyrkan!

Hit är du välkommen som du är och får vara tillsammans med andra i en generös gemenskap i Svenska Kyrkans Ungas anda.

Vi ses!

My Duvling Andersson

My Duvling Andersson

Annedals församling

Ungdoms- och konfirmandledare

Hampus Eskilsson

Hampus Eskilsson

Annedals församling

Församlingspedagog

Mer om Hampus Eskilsson

Församlingspedagog i Guldhedskyrkan

PSalm 916

Ge mig en plats där jag kan växa,
bli den som jag är tänkt att bli.
Gud låt mig alltid vara tydlig
och våga leva helt mitt liv.

Per-Håkan Sandberg