Meny

Svenska Kyrkans Unga i Annedal

Domkyrkopastoratets SKU-avdelning!

 

 

Välkommen till SKUA!

Vi ses på tisdagar i Guldhedskyrkan.

15.00 - 17.45: Drop in med möjligheter till läxläsning
17.45 - 18.30: Mellanmål
18.30 - 21.00: SKUA-träfftid!

My Duvling Andersson

My Duvling Andersson

Annedals församling

Ungdoms- och konfirmandledare

Hampus Eskilsson

Hampus Eskilsson

Annedals församling

Församlingspedagog

svenska kyrkans ungas syftesparagraf

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.