Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtalsgrupp för yrkesverksamma

Att genom dödsfall förlora en anhörig är en smärtsam upplevelse, ingenting blir sig likt igen.

Den människa som du älskat och vant dig vid finns inte längre hos dig och även om man har stöd från familj och vänner kan det kännas bra att träffa och samtala med andra personer som är i samma situation och har gjort liknande erfarenheter.

I samtalsgruppen träffas vi ett antal gånger och där finns det möjlighet att dela med sig av sina tankar och känslor. Det upplevs ofta som befriande att förstå att man inte är ensam om att känna som man gör.

Det finns två samtalsledare i gruppen, Pierre Sund präst och Anna Djurbäck diakon. Att vara med i en samtalsgrupp är kostnadsfritt. Det ingår i den verksamhet Svenska kyrkan bedriver genom den kyrkoavgift som våra medlemmar betalar. Har du frågor eller funderingar så hör gärna av dig.

I Guldhedskyrkan erbjuder vi en grupp för dig som är i yrkesverksam ålder. Det kan vara särskilt viktigt att träffa andra med liknande livserfarenhet när man drabbats av sorg tidigt i livscykeln. De två första träffarna är gruppen öppen och nya deltagare kan tillkomma. Dessa träffar kan också ses som en möjlighet att prova på hur det är att vara med i en samtalsgrupp. Från och med träff nummer tre är gruppen sluten och inga nya deltagare kan därefter börja.

Plats:
Guldhedsrummet i Guldhedskyrkan, Guldhedens kyrkbacke 2
Spårvagnshållplats: Doktor Fries Torg
Tid:
Torsdagar kl. 18.00-ca 20.00, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec, 9 jan, 23 jan samt 27 feb. De första 2 gångerna är öppna och en möjlighet att prova på.
Samtalsledare:
Pierre Sund, präst och Anna Djurbäck, diakon
Information och anmälan:
Anmälan senast 28 okt. Anna Djurbäck tel 031-731 86 18,
Pierre Sund tel 031-731 86 15
e-post:
anna.djurback@svenskakyrkan.se eller pierre.sund@svenskakyrkan.se

Flyer som PDF

 

Anna Djurbäck

Anna Djurbäck

Annedals församling

Diakon

Mer om Anna Djurbäck

Diakon

Pierre Sund

Pierre Sund

Annedals församling

Präst

Mer om Pierre Sund

Präst