Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Psalmskattens kvinnor

Den kristna psalmskatten är rik, och genom att tillsammans stämma in i ord och ton fyllda av lovsång, tillbedjan, förundran, tillit, och kamp, öppnas möjligheten att finna gemensamma uttryck för den individuella tron. 
I Annedalskyrkan under våren 2019 möter vi den svenska psalmbokens fem mest profilerade kvinnor, sjunger deras psalmer, och inspireras av deras erfarenhet av Gud. Dessutom presenteras, genom instrumental-stycken, några av den klassiska musikens mest framträdande kvinnliga kompositörer.

Annedalskyrkan söndagar kl. 15
27 januari
Britt G Hallqvist

24 februari
Lina Sandell

24 mars
Ylva Eggehorn

19 maj
Margareta Melin

16 juni
Eva Norberg