Musik i Annedalskyrkan 26 mars kl. 12

PROMS på svenska. Heléne Jonsson och Pär Fürst Nilsén sång. Bo Urban Nordgren och Stephen Craig klaviatur. Manilla Bergström konferencier. Fri Entré. Annedalskyrkan.