Mässa 10 februari kl. 11

Temat är Sådd och skörd. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.