Mässa 5 maj kl. 11

Temat är Den gode herden. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.