Mässa 3 mars kl. 11

Temat är Det levande ordet. Ove Fosse präst och Kent Andersson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.