Mässa 3 februari kl. 11

Kyndelsmässodagen. Temat är Uppenbarelsens ljus. Joanna Kölsch präst och Kent Andersson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.