Mässa 27 oktober kl. 11

Temat är Trons kraft. Barnkören Guldstrålarna medverkar i gudstjänsten. Robert Kasselrot präst och Kent Andersson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.