Mässa 27 januari kl. 11

Temat är Jesus skapar tro. Kören Saltstänk sjunger i gudstjänsten. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.