Mässa 26 maj kl. 11

Temat är Bönen. Manilla Bergström präst, Anna Djurbäck diakon och Kent Andersson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.