Mässa 24 mars kl. 11

Temat är Guds mäktiga verk. Barnkören Guldstrålarna sjunger i gudstjänsten. Ungdomsgrupp och Målargrupp med ikonbilder. Pierre Sund präst och Kent Andersson musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.