Mässa 23 december kl. 11

Temat är Herrens moder. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.