Mässa 21 juli kl. 10

Temat är Sänd mig. Stephen Craig musiker. Enkelt kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.