Påskdagen 21 april kl. 11

Mässa. Temat är Kristus är uppstånden. Pierre Sund präst och Stephen Craig musiker. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.