Påskdagen 12 april kl. 11

Mässa. Temat är Kristus är uppstånden. Manilla Bergström präst och Kent Andersson musiker. Guldhedskyrkan.