Mässa 19 maj kl. 11

Temat är Att växa i tro. Pierre Sund präst, Anna Djurbäck diakon och Stephen Craig musiker. Guldhedskyrkans kammarkör sjunger i gudstjänsten. Kyrkkaffe. Guldhedskyrkan.